1. Generalitati proiect

Titlul proiectului: Sistem integrat de management al școlarității

Sursa de finanțare: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate

Beneficiar: Ministerul Eucației Naționale

Buget: 30.000.000 €

Perioada de implementare: estimate 2018-2021

 

2. Obiective și activități planificate

Principalele activități planificate sunt:

  • lansarea și implementarea serviciilor de dezvoltare și implementare pentru soluția software / infrastructura ITC pentru catalogul electronic;
  • lansarea și implementarea managementului de proiect și a achizițiilor de servicii / produse suplimentare necesare pentru proiect;
  • asigurarea interconectării între utilizatorii platformei;
  • instruirea personalului care va utiliza platforma;
  • dezvoltarea structurii conținutului digital (bazată pe structura detaliată a tipurilor de utilizatori);
  • activități de informare și publicitate (asigurarea standardelor de vizibilitate și de comunicare);
  • activități de audit pentru proiect (finale și / sau intermediare, financiare și / sau tehnice).

 

3. Rezultate estimate

Proiectul va oferi o platformă informatică în care sunt disponibile detalii educaționale la nivel național. Pentru societate, proiectul va contribui la îmbunătățirea calității actului educațional (în subsidiar proiectul va promova parteneriatul părinte-școală).

 

4. Pactul de Integritate

Descarca PDF Descarca PDF Act aditional

5. Implementarea activităților și achizițiilor

Proiectul se află în pregătire și va fi despu spre finanțare la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în 2018.

 

6. Rapoarte de monitorizare

 

Descarca PDF - Raport de monitorizare IP_SIMS