Instrument pentru reducerea corupției în achizițiile publice

Pactele de Integritate reprezintă un acord între autoritatea publică, în calitate de parte contractantă, și companiile care participă la licitație, în calitate de ofertanți. Părțile implicate își asumă un comportament integru și se angajează să nu ofere și să nu ceară mită, să nu ajungă la înțelegeri secrete pentru influențarea acordării contractelor și să nu încurajeze fapte de corupție, nici înainte de încheierea contractului și nici pe perioada executării acestuia.

Totodată Pactele instituie o formă de transparentizare a achiziţiei publice prin facilitarea accesului unei terţe părţi la acest proces în calitate de monitor. Monitorul este de regulă o organizaţie a societății civile, iar monitorizarea poate fi derulată de la începutul procesului de achiziţie şi până la finalizarea implementării contractului respectiv.

Pactele de Integritate au o utilitate incontestabilă

O dată semnate, Pactele nu se rezumă numai la angajamentul declarat de a descuraja orice acte de corupție. Ele prevăd și o serie de măsuri care sporesc gradul de transparență, îngreunând astfel, în mod efectiv, abaterea de la regulile stabilite. Astfel se permite o mai bună monitorizare a procesului de atribuire a contractelor, dar și a executării acestora, prin intermediul societății civile. În acest sens, monitorul civil îndeplinește un rol esențial, urmărind îndeaproape toate etapele procedurii de atribuire și implementare a contractului și semnalând eventualele nereguli.

Instrumentul Pactelor a fost elaborat de Transparency Internaţional în anii `90 pentru a sprijini guvernele, mediul de afaceri și societatea civilă în eforturile de prevenire a corupției în sectorul achizițiilor publice.