Despre monitorul independent

În cadrul proiectului ”Promovarea și implementarea Pactelor de Integritate în ITI Delta Dunării”, derulat în perioada iulie 2023 -  iunie 2026, Transparency International Romania are misiunea de a contribui la elaborarea, încheierea și ulterior monitorizarea implementării unui Pact de Integritate pilot în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene ITI Delta Dunării.

Principalul obiectiv este de a monitoriza și superviza procedurile de achiziții publice și procesele de selecție derulate în cadrul proiectului ales, în vederea reducerii riscurilor de corupție și potențiale nereguli.

Alte proiecte monitorizate în perioada 2016 – 2022

În cadrul proiectului “Pactele de Integritate – Mecanisme de control civil pentru salvgardarea fondurilor europene”, Faza 2, derulat la nivel european în perioada 2016 – 2022, Transparency International Romania şi Institutul pentru Politici Publice au monitorizat implementarea Pactelor de Integritate în cadrul a trei proiecte finanţate din fonduri europene. Cele trei proiecte au avut ca beneficiari Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Culturii respectiv Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.