Societatea Academică din România, Transparency International România, Institutul pentru Politici Publice și Government Transparency Institute au organizat marți, 14 decembrie 2021, o dezbatere pe tema achiziţiilor publice în contextul pandemiei de COVID-19.

Cu acest prilej a fost lansat raportul “Achizițiile publice de urgență în contextul COVID-19 în România: Riscurile de corupție și comportamentul de piață”. Folosind date de la spitale, precum şi de la autorităţi centrale, locale şi firme cu capital majoritar de stat, au fost analizate informații despre cum s-au cheltuit banii publici şi în ce măsură s-au respectat obligaţiile de transparenţă şi de competiţie.


Pandemia COVID-19 a testat capacitatea multor guverne de a răspunde rapid și eficient nevoilor comunităților. Pactele de Integritate oferă autorităților din întreaga UE o ocazie oportună de a colabora cu societatea civilă și de a crea o mai mare transparență și responsabilitate în ceea ce privește achizițiile publice.

Pactele de integritate reprezintă un acord între o instituţie publică şi o companie sau un grup de companii participante la un proces de achiziţie publică (ofertanți). Acest accord implică angajamentul părților de a se abţine de la plăti, oferi, solicita sau promite mită, trafic de influenţă sau orice alte forme de coluziune pe parcursul procesului de achiziție.

Raport de cercetare sociologică realizat în cadrul proiectului Pactele de Integritate Mecanism de control civic pentru salvgardarea fondurilor europene

Atunci când se implementează un Pact de Integritate, autoritatea (cu sprijinul unui ONG) se asigură că toate activităţile prevăzute în procesul Pactului de Integritate sunt într-adevăr realizate.

Broșura exemplifică atât modul în care Pactele de Integritate reglementează mediul de afaceri și desfășurarea corectă a licitațiilor, cât și modalitatea în care acestea pot fi aplicate.

Ghidul își propune să reliefeze cele mai importante aspecte privind implementarea unui Pact de Integritate, acesta fiind destinat cu precădere administrației publice.

Ghidul se adresează tuturor categoriilor de stakeholderi. Cuprinde informații introductive privind Pactele de Integritate, combaterea și prevenirea actelor de corupție.

Broșura prezintă cele mai importante aspecte privind Pacturile de Integritate și importanța implementării acestora.

Ghidul se adresează tuturor categoriilor de stakeholderi şi cuprinde exemple de bună practică în achiziţiile publice, metode de a combate corupţia în domeniu.

Pagini