Pactele de Integritate – Mecanisme de control civil

Pactele de Integritate – Mecanisme de control civil pentru salvgardarea fondurilor europene, Faza 2


Titlu:
Pactele de Integritate – Mecanisme de control civil pentru salvgardarea fondurilor europene, Faza 2

Scop:
Reducerea riscurilor de corupție în achizițiile publice prin implementarea unui mecanism de control civil în proiectele finanțate prin fonduri europene

Perioada de implementare:
Aprilie 2016 – Martie 2022

Parteneri:
Proiectul este coordonat de Secretariatul Transparency International, în parteneriat cu:

Transparency International România în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice

ActionAid International Italy Onlus (în parteneriat cu Associazione Gruppo Abele Onlus and Monithon) din Italia,

Amapola – Progetti per la sicurezza delle persone e delle comunità din Italia,

Societatea Academică din România

Stefan Batory Foundation din Polonia

Transparency International Bulgaria

Transparency International Republica Cehă

Transparency International Grecia

Transparency International Ungaria

Transparency International Letonia

Transparency International Lituania

Transparency International Portugalia

Transparency International Slovenia

Obiective:

Asigurarea transparenței, integrității, răspunderii și responsabilității în proiectele cofinanțate prin fonduri europene structurale și de coeziune prin implementarea unui instrument pilor – Pactele de Integritate în România

Crearea revendicării de responsabilitate socială în contractele publice mari

Deprinderea unor lecții învățate de pe urma pilotului cu scopul unei viitoare replicări și propagări a Pactelor de Integritate

Activităţi:

Pregătirea și semnarea Pactelor de Integritate ca instrument de control civil în achizițiile publice pe fonduri europene

Stabilirea strategiei de monitorizare

Monitorizare procedurii de ofertare

Monitorizarea implementării contractelor

Diseminare și advocacy

Inovație și lecții învățate

Rezultate:

2 Pacte de Integritate elaborate și semnate

1 strategie de monitorizare pentru procedura de ofertare și implementarea contractului

Pachet de diseminare și advocacy

Website și diseminare prin rețelele de socializare

1 linie de avertizare de integritate

Civil Society Transparency Groups

2 rapoarte de monitorizare finale

1 propunere de politică publică

Evenimente de lansare și închidere a proiectului

Strategie și rapoarte de evaluare a impactului

Valoarea proiectului:
503,125 Euro (pentru Transparency International România)

Finanţatori:
Comisia Europeană, Directoratul General pentru Politică Regională și Urbană

Pactele de Integritate – Mecanisme de control civil pentru salvgardarea fondurilor UE, Faza 1


Scop:
Promovarea utilizării pactelor de integritate în salvgardarea fondurilor UE împotriva fraudei şi corupţiei, precum și ca un instrument de creștere a transparenței și a responsabilității, de sporire a încrederii în contractarea autorităților și Guvernului, de contribuire la o bună reputație a autorităților contractante, de a conduce la economii de costuri și de a îmbunătăți concurența prin proceduri de achiziții publice mai bune.

Perioada de implementare:
martie 2015 – septembrie 2015

Parteneri:
TI Romania sub coordonarea TI-Secretariat

Obiectiv:

Promovarea introducerii pactelor de integritate în procedurile de achiziţii publice

Activităţi:

Organizarea de 4 consultări cu actori-cheie în domeniul achizițiilor publice

Diseminarea de broșuri despre pactele de integritate și rolul lor în cadrul procedurilor de achiziții publice

Efectuarea de întâlniri cu conducerea autorităților de management, în cadrul cărora s-a discutat despre implicarea lor în semnarea unor pacte de integritate viitoare

Rezultate:

4 întâlniri de lucru

500 de broşuri

4 expresii de interes depuse de autoritățile naționale

 

Valoarea proiectului:
8000 EUR

Finanţatori:
Comisia Europeană – DG REGIO