Transparency International România tratează cu responsabilitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și aplică cu strictețe legislația în vigoare. Mai jos vă prezentăm politica noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă oferă posibilitatea de a vă informa cu privire la protecția pe care v-o garantăm și scopul colectării datelor cu caracter personal.

Scopul colectării datelor este implementarea proiectelor Transparency International România și îndrumarea dumneavoastră pentru identificarea celor mai potrivire soluții juridice pentru prevenirea și combaterea situațiilor de corupție.

Transparency International Romania este organizație neguvernamentală recunoscută la nivel naţional şi internaţional pentru activitatea derulată în vederea dezvoltării unei culturi sociale a integrității. Înfiinţată în 1999 și afiliată Transparency International - coaliţia globală de luptă împotriva corupţiei, Transparency International Romania şi-a dezvoltat treptat portofoliul, prin: promovarea standardelor etice şi de integritate în sectorul public și privat și dezvoltarea de programe pentru întărirea capacităţii anticorupţie a instituţiilor publice.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru documentarea în profunzime a situațiilor pe care le prezentați apelând linia pentru avertizori de integritate.

Vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță, rămân proprietatea dumneavoastră și sunt stocate doar pe servere din Romania sau Uniunea Europeana. Sistemul de back-up este foarte bine implementat și securizat, situat în spațiul European, iar nimeni în afara personalului nostru din departamentul tehnic nu are acces la aceste sisteme.

1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Transparency International România, adresa de corespondență fiind office@transparency.org.ro.

2. Începând cu data de 25 mai 2018, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: dpo@transparency.org.ro.

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la implementarea proiectelor Transparency International România și îndrumarea dumneavoastră pentru identificarea celor mai potrivire soluții juridice pentru prevenirea și combaterea situațiilor de corupție. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679 si Legea 677/2001.

4. Datele cu caracter personal prelucrate pot include numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, opiniile politice, apartenența sindicală.

5. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități cu care Transparency International România are relatii contractuale, dar numai dupa ce au fost anonimizate, respectiv nu vom furniza niciodata aceste date legate de numele dumneavoastra.

6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării.

7. Aveți dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții.

9. Cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligații legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntară.

10. Aveți dreptul la portabilitatea datelor – în anumite condiții puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

11. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale. Acest lucru nu vă va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a vă retrage consimțământul.

12. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile.

 

Lista tuturor drepturile dumneavoastră odată cu adoptarea și implementarea GDPR. In calitate de respondent Transparency International România, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare- puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
  • Dreptul la rectificare- puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării- puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție- vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor- puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator
  • Dreptul de a depune plângere- puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  • Dreptul de retragere a consimțământului– in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;
  • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail dpo@transparency.org.ro